CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHAN KIẾN PHÁT

CTY CỔ PHẦN T.VẤN - T.KẾ - X.DỰNG PHAN KIẾN PHÁT

Trụ sở: 120 đường 26 tháng 3 P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Chi nhánh Q1: 145A Hoàng Sa, F.Tân Định, Q.1, Tp.HCM
Showroom: 138 đường 26 tháng 3 P. Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Tel: (028) 37.67.1735 - Hotline: 0988 610814
Email: phankienphatcorp@gmail.com

Công trình, Công trình đang thi công, chị Thủy

Công trình, Công trình đang thi công, chị Thủy

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 1
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 1

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 2
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 2

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 3
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 3

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 4
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 4

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 5
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 5

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 6
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 6

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 7
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 7

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 8
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 8

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 9
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 9

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 10
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 10

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 11
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 11

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 12
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 12

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 13
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 13

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 14
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 14

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 15
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 15

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 16
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 16

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 17
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 17

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 18
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 18

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 19
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 19

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 20
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 20

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 21
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 21

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 22
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 22

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 23
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 23

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 24
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 24

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 25
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 25

Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 26
Công trình tòa nhà văn phòng do Phan Kiến Phát thiết kế thi công góc view 26

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 2
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 2

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 3

Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4
Giai đoạn tháo cốt pha sàn tầng trệt góc 4

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 6

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 7

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 8

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 9

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 10

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 11

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 12
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 12

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 13
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 13

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 14
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 14

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 15
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 15

Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 16
Công đoạn đóng cốt pha sàn tầng 5 góc 16

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 17
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 17

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 18
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 18

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 19
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 19

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 20
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 20

Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 23
Công đoạn chuẩn bị đổ sàn tầng 5 góc 23

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 1

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 2

Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3
Vệ sinh sàn lầu 5 trước khi tiến hành đổ bê tông view 3

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 1

Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2
Kỹ sư đang kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tông lầu 5 view 2

Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Kiểm tra và rà soát lại sắt sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 1

Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2
Sàn lầu 5 sau khi vệ sinh chuẩn bị trước khi đổ bê tông view 2

Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông
Giai đoạn kiểm tra sàn lầu 5 trước khi đổ bê tông

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 1

Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2
Công tác chuẩn bị trước khi đổ sàn lầu 5 view 2

Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5
Kiểm tra đường ống trước khi đổ bê tông sàn lầu 5

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 1

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 2

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 3

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 4

Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5
Đổ bê tông sàn lầu 5 view 5

Bề mặt bê tông sau khi làm láng
Bề mặt bê tông sau khi làm láng

Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông
Bề mặt sàn hoàn thiện lầu 5 sau khi đổ bê tông

Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5
Lắp đặt cốt pha trụ tầng 5

Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5
Trụ hoàn thiện sau khi gỡ cốt pha tầng 5

Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng
Vận chuyển vật tư lên tầng 5 bằng máy vận thăng